cursus De Kunst van Veranderen

Je wilt als schoolleider dat leerkrachten en het team zich ontwikkelen. Natuurlijk in het belang van de leerlingen en de ambitie van de school. Je wilt als schoolleider van betekenis zijn bij deze ontwikkeling. Je wilt jouw eigen kennis en vaardigheden bevorderen. Om daardoor daadwerkelijk ontwikkeling tot stand te brengen. Passend bij wat nodig is in de school. Wil je zo’n schoolleider zijn? Dan is de cursus De Kunst van Veranderen voor jou bedoeld.

Resultaatde kunst van veranderen

MijnID.nu gaat ervan uit dat jijzelf vorm geeft aan jouw ontwikkeling. Jij bent de auteur. Dat geldt ook als je een cursus bij ons volgt. Binnen het traject dat je daarbij aflegt, verbinden wij ons aan jouw resultaat op weg naar de eindkwalificaties van het bijbehorende professionaliseringsthema. Bij een voldoende eindbeoordeling ontvang je een certificaat, dat erkend is door het Schoolleidersregister in het kader van herregistratie.

Omschrijving cursus De Kunst van Veranderen

Je bent beter in staat om docentontwikkeling en teamontwikkeling te bevorderen. In de cursus geef je aandacht aan de volgende onderwerpen:

  • Professionaliteit en professioneel leren
  • Mindsets
  • Begeleiding van de ontwikkeling van leerkrachten
  • Verandermanagement

Je ontdekt welke gevolgen dat heeft voor jouw leiderschapsstijl en hoe jij geloofwaardig leiding geeft aan verandering.

Deze cursus heeft in het Schoolleidersregister een toegekende waarde van 90%.

Omvang en inhoud

Deze cursus omvat 3 opleidingsdagen, het bestuderen van enige literatuur en het uitvoeren van, met je praktijk als schoolleider, verbonden werkplekopdrachten. Een onderwijsbemoeier begeleidt je daarbij. Middels feedback en (zelf)reflectie, geef je jouw ontwikkeling aan op het thema. Na het ontvangen van een positieve  beoordeling, ontvang je een certificaat, waarmee je herregistratie bij het schoolleidersregister, voor dit thema volledig geregeld is. Het enige dat je zelf nog dient te doen, is het uploaden van je certificaat bij het Schoolleidersregister.
In ECTS: 5
In uren: 140

Kosten

De prijs van deze cursus is € 3.195,00

Contact

Voor meer informatie neem je contact op met Jan Klein. Stuur hem een mail of bel via 06 44193354.