waardebelevingstraject

Van beeldmerk naar merkbeleving!

Als schoolleider wil je dat jouw school doet wat ze zegt, doet wat ze belooft. Een traject waardebeleving gaat in op die vraag. Of met andere woorden: maakt jouw school haar belofte waar? Het is een analyse rond de profilering van jouw school en de beleving ervan binnen.

De onderliggende vraag daarbij is: wat communiceert jouw school en is dit in lijn met de visie en missie ervan? Het gaat er daarbij om dat jouw school een eigen, cultuurafhankelijk, profiel zichtbaar maakt in overeenstemming met de waarden van de school zelf. Iedere school geeft haar missie weer en vult die op eigen wijze in. Daarmee maakt een school haar betekenis voor de omgeving duidelijk. Dit traject is uiteindelijk bedoeld om de merkwaardigheid van jouw school congruent te laten zijn met de beleving ervan.

Opzet van het traject

Tijdens het traject analyseren wij de communicatiemiddelen van jouw school, met nadruk op de website en de schoolgids. Daarbij is een van onze integrale onderwijsbemoeiers een dagdeel op jouw school om zo een beeld te krijgen van de beleving van de waarden en de merkbelofte van de school. Wat kan scherper, waar kan het beter en hoe laat je dat nog beter zien naar buiten? De onderwijsbemoeier spreekt tijdens dit traject, met jou, als schoolleider, de leerkrachten, de kinderen, de ouders, de omgeving en andere betrokkenen bij de school. Hij neemt gedurende een dagdeel sfeer en uitstraling op, en geeft daarvan in de vorm van een rapport of een presentatie een terugkoppeling, met interveniërende activiteiten.

Resultaat

Als geen ander kan MijnID.nu scholen daarop analyseren. Niet voor niets is onze naam, zoals die is. Het gaat erom dat de uitstraling van de school duidelijk is. Herkenbaarheid van de kernwaarden, de visie en missie naar buiten en van binnen. Juist MijnID.nu kan helpen deze nog scherper te krijgen, zodat de merkwaarde van jouw school ook naar buiten toe, leidt tot een helder beeldmerk en profiel.

Het is van levensbelang voor een school dat de merkwaarden en het beeldmerk overeenkomen met elkaar. Imago en ervaren betekenis/profiel van een school moeten congruent zijn met de beleving. Als jouw school/stichting dit niet doet op een geloofwaardige, integrale en congruente wijze dan gaan de betrokkenen van buiten, dit zelf invullen. En dat is nooit ten voordele!

Het is onze overtuiging dat een school die zich consequent profileert vanuit haar kernwaarden, een authentieke belofte aan haar leerlingen en hun ouders doet. Deze belofte is niet alleen concreet, duidelijk en actiegericht, maar ook heilig in de perceptie van alle betrokkenen bij de school.

Na het doorlopen van dit traject heb je voor jouw school een instrument in handen om het beeldmerk van de school nog merkwaardiger te maken.

Kosten

De kosten van dit traject zijn in de basis: €1000. Het traject is daarbij natuurlijk maatwerk en kan dus uitgebreid worden met een aantal onderdelen. Dit is afhankelijk van wat jij als schoolleider wilt. Uiteindelijk is het jouw school en jij bepaalt de manier waarop ze zich laat kennen!

Om een traject op je school uit te voeren, is het nodig dat we elkaar eerst leren kennen. In die kennismaking inventariseren wij je wensen en kijken we naar wat voor de school het meest passend is. Daarna sturen we je een helder overzicht van wat MijnID.nu levert en tegen welke voorwaarden. Daarbij werken we altijd op basis van een prijs, die is vastgelegd.

Contact

Voor meer informatie neem je contact op met Jan Klein. Stuur hem een mail of bel hem via 055 579 55 12.