waardebeleving van je school

Staat jouw school op de kaart?
Als schoolleider wil je dat jouw school doet wat ze zegt, doet wat ze belooft. Tijdens een traject waardebeleving analyseren we voor jouw school de vraag: Is jouw school wat ze zegt te zijn en doet ze wat ze zegt te doen? Met andere woorden: Staat ze goed op de kaart?
Als je die vraag positief kunt beantwoorden, dan maakt jouw school haar eigen betekenis waar in de omgeving.

In dit traject staat de vraag centraal: Wat communiceert jouw school en is dit in lijn met haar visie en missie? Is alles wat ze communiceert in overeenstemming is met de waarden.
Heeft ze een geheel “eigen” profiel dat jouw school maakt tot wat ze is in lijn met de merkbelofte, de cultuur en de waarden van jouw school.

Opzet van het traject

Tijdens het traject analyseren we de algehele uitstraling van de school. We kijken daarbij vooral naar de website, de schoolgids, social media.
Daarbij zijn een of twee integrale onderwijsbemoeiers een dagdeel op jouw school om een beeld te krijgen van de beleving van de waarden en de merkbelofte van de school.
Wat kan scherper? Waar kan het beter? En hoe laat je dat nog meer zien naar buiten?
Een onderwijsbemoeier spreekt tijdens dit traject, met jou, als schoolleider, de leerkrachten, de kinderen, de ouders, de omgeving en andere betrokkenen bij de school. Hij analyseert tijdens het traject sfeer, uitstraling en communicatie en geeft daarvan in de vorm van een rapport en/of een presentatie, een terugkoppeling. In deze terugkoppeling vind je ook adviezen en interveniërende activiteiten.

Gewenste uitstraling
Je wilt natuurlijk dat dat leidt tot een duurzame en sprankelende uitstraling. Om het succes daartoe nog groter te maken, kan MijnID.nu in samenwerking met Annemiek van Bussel, inspirator en artistiek leider van de Raakvlak Academie, een creatief en leerzaam  programma op jouw school verzorgen voor alle leerlingen.

Resultaat

Het is onze overtuiging dat een school die zich consequent profileert vanuit haar kernwaarden, een authentieke belofte aan haar leerlingen en hun ouders doet. Deze belofte is niet alleen concreet, duidelijk en actiegericht, maar ook heilig in de perceptie van alle betrokkenen bij de school.

Na het doorlopen van dit traject heb je voor jouw school een instrument in handen om het beeldmerk van de school nog merkwaardiger te maken.

Daarom mijnID.nu!

Het is van levensbelang voor een school dat de merkwaarden en het beeldmerk overeenkomen met elkaar. Als dat voor jouw school niet zo is, dan gaan de betrokkenen van buiten, dit zelf invullen. En dat is nooit ten voordele van de school

Kosten

De kosten van dit traject zijn in de basis: €1.500. Het traject is daarbij natuurlijk maatwerk, samengesteld op basis van de wensen van de school. Uitbreiding is mogelijk op velerlei creatieve manieren. Daarbij is onze opzet altijd dat jij en het team en zelfs de leerlingen geprikkeld raken om de school te profileren en de belofte waar te maken. De manier waarop is afhankelijk van wat jij als schoolleider wilt. Uiteindelijk is het jouw school en jij bepaalt de manier waarop ze zich laat kennen!

Eerst kennismaken!
Om een traject op je school uit te voeren is het nodig dat we eerst kennis maken. In die kennismaking inventariseren wij je wensen en kijken we naar wat voor de school het meest passend is. Daarna sturen we je een helder overzicht van wat MijnID.nu levert en tegen welke voorwaarden. Daarbij werken we altijd op basis van een prijs en programma op maat!

Contact

Voor meer informatie neem je contact op met Jan Klein. Stuur hem een mail of bel hem via 06 44193354.