communicatietraject

Je bent schoolleider van een school die doet wat ze zegt. Een school met een heldere visie en missie. Die ook duidelijk wil zijn in haar communicatie. Als leider van je school wil je dit duidelijk in beeld brengen bij je doelgroep. Een school met een krachtige betekenis voor haar omgeving. Die werkt vanuit eigen kracht en eigenheid. Vanuit de eigen identiteit, van binnen naar buiten dus. En die ouders en leerlingen geeft wat ze belooft.

Van krimp naar groei!
Je wilt dat de kinderen en de ouders van nu, maar ook de ouders van toekomstige leerlingen, dat ervaren en zien. Zodat niet krimp maar groei het motto wordt.

Focus op wat jij belangrijk vindt!
Om dat motto om te zetten in resultaat is het nodig dat je merkwaarde staat als een huis.
Want dan kun je focussen op die dingen die je echt belangrijk vindt. Je weet waar je het verschil kunt maken. De ouders en de leerlingen willen daarbij graag ambassadeur van de school zijn. Zodat alle seinen op groen staan voor groei, omdat ouders uit overtuiging voor je kiezen.
Als je dat ook wilt dan is MijnID.nu je partner.

Resultaat Communicatie Traject

communicatieHet traject leidt tot een communicatie plan. Daarmee kun je nog beter in spelen op de eigenaardigheden en ontwikkelingen in de markt. Om zo vanuit je eigen unieke kracht nog beter verbinding te zoeken met je doelgroep. Je kunt je school positioneren en profileren en laten zien waar je school in uitblinkt en waarin deze zich onderscheidt naar buiten toe. Het plan helpt je om ook in de toekomst op koers te blijven.

Opzet

Tijdens het communicatie traject voeren we samen allerlei analyses en onderzoeken uit. Na die verkenningen zetten we  een en ander tegen elkaar af en kijken we hoe je de betekenis van jouw school duidelijk voor het voetlicht kunt brengen. We kijken samen ook naar hoe je om gaat met de kansen en de bedreigingen voor de school en wat dat aan actie vraagt. Het is heel belangrijk dat niet alleen je eigen team en de directe omgeving weet, waar je school voor staat, maar vooral ook de ouders van nieuwe leerlingen, de aanleverende kinderopvang of peuterspeelzaal. En natuurlijk je huidige ouders die de focus van de school uit kunnen dragen, als ambassadeurs van jouw school.

Jouw kracht van binnen naar buiten
Hoe je dat imago effectief naar buiten laat zien, dat werken we uit! Daar maken we beleid op! We helpen je om je kracht van binnen naar buiten te laten zien. Je merkwaarde omzetten naar een sterk merk. Daar werken we aan tijdens het traject.

Samen
Dat doen we samen met jou maar ook met het team. Op zo’n manier dat je onderscheidend vermogen voor de omgeving in je communicatie duidelijk is. En daarbij kunnen we veel betekenen. Van prikkelende en swingende workshops tot een lessenserie voor de kinderen, allemaal erop gericht om je school blijvend op de kaart te zetten. Wat jij wilt voor jouw school! En om daarin nog meer de juiste toon te raken, werken we samen met Annemiek van Bussel, initiator en artistiek leider de Raakvlak Academie.

Daarom mijnID.nu!

MijnID.nu is als geen ander in staat om de unieke kracht van de school voor het voetlicht te helpen brengen. Tijdens het traject kijken we scherp naar de school (binnen) en verkennen we de omgeving. Daar betrekken we het hele team, maar ook de ouders en de kinderen bij. Zo leren we samen zien wat de sterke en zwakke kanten van de school zijn, maar ook de kansen en bedreigingen vanuit de omgeving.

Kosten

Het is lastig om hier een vaste prijs te noemen. Wil je het hele pakket of slechts een aantal onderdelen. Wat voor ons telt is dat het op maat is voor jouw school en daarmee een opmaat voor groei. Daarom maken we graag eerst kennis om te inventariseren wat jouw wensen zijn en wat het meest passend is voor de school. Daarna sturen we je een helder overzicht van wat MijnID.nu levert en tegen welke voorwaarden. We  werken altijd op basis van een prijs die we van tevoren afspreken.

Contact

Voor meer informatie neem je contact op met Jan Klein. Stuur hem een mail of bel hem via 055 579 55 12.