Schoolleider 3.0 van buiten het onderwijs

Schoolleider 3.0 voor leidinggevenden van buiten het onderwijs

Opleiding

Je bent een ervaren leidinggevende en je merkt dat je huidige werk je steeds minder voldoening geeft. Het liefst wil je meer maatschappelijke relevantie in je werk. Je wil bijdragen aan de ontwikkeling van de jongste generatie Nederlanders. Uiteindelijk wil je dat je werkzame leven betekenisvoller is. Dan is een baan in het onderwijs een logische stap.

Omdat het onderwijs gebaat is bij een ander perspectief
Onderwijs is van de onderwijzers en docenten. Dat is het in ieder geval lange tijd geweest. Dat leidt tot goede dingen. Kijk maar naar het Nederlands onderwijs op dit moment.

En toch zijn wij er van overtuigd dat het beter kan. De vragen die op het onderwijs afkomen worden steeds complexer. De overheid wordt kritischer. De maatschappij wordt veeleisender. En de onrust in nabijgelegen dienstengebieden, zoals Jeugdzorg, neemt toe. Ervaren leidinggevenden van buiten het onderwijs kunnen het onderwijs verrijken. Breder kijken en denken. Andere ervaringen inbrengen. Zij-instromers, leidinggevenden vanuit andere beroepsgroepen. Daar wordt het onderwijs beter van.

Schoolleider 3.0 in de praktijk!
Een Schoolleider 3.0 is geen doorsnee directeur. Het is een authentieke schoolleider die zichzelf kent en laat kennen. Het is een schoolleider met een herkenbare geloofwaardige identiteit. Op basis van onze visie en ervaring hebben wij een opleiding ontwikkeld om schoolleider 3.0 te worden. Naast de opleidingsdagen, literatuur en intervisies, steken we vooral in op leren in de praktijk. Meer dan twee-derde van de opleidingsuren breng je door op een leerwerkplekschool, waar je het onderwijs vanuit de praktijk leert kennen. Deze ervaringen breng je weer in tijdens de interactieve opleidingsdagen, zodat jouw ontwikkeling tot schoolleider 3.0 maximaal gestalte.

Informatiebijeenkomst

Zeven keer per jaar organiseren wij een informatiebijeenkomst op onze vestiging aan de Loolaan 37 in Apeldoorn.
En met ingang van 2022 doen we dat ook regelmatig op onze locatie in Hoofddorp, Siriusdreef 5-11.
Tijdens deze bijeenkomst maak je kennis met de opleiding en een aantal (oud-)studenten. Wil je weten wanneer de eerstvolgende bijeenkomst plaatsvindt, klik dan hier

Resultaat en diploma

Resultaat
Met de opleiding schoolleider 3.0 word je een geloofwaardige kandidaat voor het onderwijs in de functie van schoolleider. Je verwerft alle bekwaamheden om daarin als schoolleider 3.0 te functioneren.

Diploma
Als je de opleiding succesvol doorloopt, ontvang je een diploma dat erkend is door het Schoolleidersregister.

Wat onze studenten zeggen

Lees je op deze pagina. Natuurlijk is voor iedereen de overstap naar het onderwijs anders. Deze voorbeelden kunnen jou inspireren. Zodat we samen kunnen verkennen hoe die stap er voor jou uit zou zien.

Start

schoolleider 3.0 van buitenJe kunt bij ons starten in de maanden januari, mei en in 2022 in november.

Wil jij nog starten in 2022? Dat kan dus!
Neem contact op door te bellen: 0644193354 of een mail te sturen.

Voorafgaand aan de start is er een intake procedure, met daarin een assessment.

Investering

De kosten van het gehele traject, inclusief opleiding, begeleiding bij de toetreding tot de arbeidsmarkt én coaching tijdens het eerste jaar in de functie van schoolleider, bedragen € 12.500,-.

En niet onbelangrijk….
Met ingang van 2022 geldt er een nieuwe regeling, het STAP-budget voor werkenden en werkzoekenden!

De kosten zijn inclusief verblijfkosten tijdens de tweedaagse en praktische voorzieningen, zoals lunch, tijdens de lesdagen.

Daarnaast betaal je eenmalig €125,- inschrijfkosten en dien je een beperkt aantal boeken aan te schaffen.

Voor werkgevers en werknemers
Vanaf 1 juli 2015 zijn er nieuwe ontslagregels. Onderdeel van de nieuwe ontslagregels vormt het transitiebudget, dat in de plaats is gekomen van de ontslagvergoeding. Dit budget is in te zetten voor scholing, zodat het sneller mogelijk is een nieuwe baan te vinden. De omvang van dit transitiebudget bedraagt 1/3 maandsalaris per dienstjaar met een maximum van vier maandsalarissen. Zowel tijdelijke als vaste werknemers kunnen aanspraak maken op het transitiebudget.

Contact

Heb je interesse? Neem dan contact op met Jan Klein, via mail of door te bellen met 055 579 55 12.

Programma

Het programma van de opleiding is sterk gepersonaliseerd en gericht op jouw ontwikkeling. Bij aanvang maak je een nulmeting ten opzichte van de beroepsstandaard. Vervolgens stel je je gewenste eindbeoordeling op. Op basis van deze twee referentiepunten stel je samen met je portfoliodocent een studieplan op. Daarbij maak je gebruik van de geboden lessen, de opdrachten, jouw leerwerkplek en je de samenwerking met je medestudenten.
En leuk te weten: Naast het organiseren van de opleidingsdagen in Apeldoorn en Elst, gaan we dat in 2022 ook doen in Hoofddorp.

Je bepaalt zelf hoe lang je bezig bent met de opleiding. In de praktijk varieert de duur van de opleiding van 1 jaar tot 2,5 jaar.

Wanneer je de opleiding in 1 jaar wilt afronden dien je rekening te houden met een tijdsbelasting van 3 dagen in de week, waarvan minimaal 2 dagen in de week op je leerwerkplek.

schoolleider 3.0 van buiten