Schoolleider 3.0 uit het onderwijs

Schoolleider 3.0 voor leidinggevenden uit het onderwijs

Opleiding

Je werkt al in het onderwijs en hebt de ambitie om leiding te geven aan een school. Je wilt graag invloed uitoefenen op de kwaliteit en de inrichting van het onderwijs. Je zou daar ook graag verantwoordelijkheid voor willen nemen. In dat geval is een baan als schoolleider een aantrekkelijk perspectief.

Omdat het onderwijs gebaat is bij duidelijke richting
In een tijd dat het onderwijs onder druk staat, is een vaste koers voor de school een uitkomst. Een heldere en inspirerende richting, gecombineerd met ruimte en een appèl op vakmanschap. Volgens Paul Verhaeghe (Identiteit) zijn dat de drie voorwaarden om een professionele identiteit te ontwikkelen.

De schoolleider is cruciaal in het creëren van deze drie basisvoorwaarden. Een schoolleider 3.0 draagt bij aan de ontwikkeling van authentieke en zelfbewuste docenten en leerkrachten. Uiteindelijk draagt die schoolleider 3.0 bij aan de ontwikkeling van zelfbewuste en authentieke leerlingen.

Wij geloven in scholen die een positieve en actieve houding aannemen, juist in turbulente tijden.

Daarom Schoolleider 3.0
Een Schoolleider 3.0 is geen doorsnee directeur. Het is een authentieke schoolleider die zichzelf kent en laat kennen, met een herkenbare geloofwaardige identiteit. Op basis van onze visie en ervaring hebben wij een opleiding ontwikkeld om jou een schoolleider 3.0 te laten worden. En waarbij je zowel basis- als vakbekwaam bent.

Informatiebijeenkomst

Meerdere keren per jaar organiseren wij een informatiebijeenkomst op onze locatie Loolaan 37 in Apeldoorn.
En met ingang van 2022 doen we dat ook regelmatig op onze locatie in Hoofddorp, Siriusdreef 5-11.
Tijdens deze bijeenkomst maak je kennis met de opleiding en een aantal (oud-)studenten. Wil je weten wanneer de eerstvolgende bijeenkomst plaatsvindt, klik dan hier.

Resultaat en diploma

Resultaat
Met de opleiding Schoolleider 3.0 word je een geloofwaardige kandidaat voor de functie van schoolleider. Je verwerft de bekwaamheden om succesvol als schoolleider 3.0 te functioneren.

Diploma
Als je de opleiding succesvol doorloopt, ontvang je een diploma dat erkend is door het Schoolleidersregister.

Start

schoolleider 3.0 Je kunt 3 keer per jaar starten. In januari, mei en in 2022 in november!
Neem contact op door te bellen: 06-44193354 of een mail te sturen.

Voorafgaand aan de start is er een intake procedure, met daarin een assessment.

Investering

De kosten van het gehele traject, inclusief opleiding, begeleiding bij de toetreding tot de arbeidsmarkt én  coaching tijdens het eerste jaar in de functie van schoolleider, bedragen € 12.500,-.

En niet onbelangrijk…….
Met ingang van 2022, kun je gebruik maken het STAP-budget voor werkenden en werkzoekenden!

De kosten zijn inclusief verblijfkosten tijdens de tweedaagse en praktische voorzieningen, zoals de als lunch, tijdens de lesdagen.

Daarnaast betaal je eenmalig €125,- inschrijfkosten en dien je een beperkt aantal boeken aan te schaffen.

Contact

Heb je interesse? Neem dan contact op met Jan Klein, via mail of door te bellen met 06-44193354.

Programma

Het programma van de opleiding is sterk gepersonaliseerd en gericht op jouw ontwikkeling. Bij aanvang maak je een nulmeting ten opzichte van de beroepsstandaard. Vervolgens stel je je gewenste eindbeoordeling op. Op basis van deze twee referentiepunten stel je samen met je portfoliodocent een opleidingsplan op. Daarbij maak je gebruik van de geboden opleidingsdagen, de opdrachten, jouw leerwerkplek en natuurlijk de samenwerking met je medestudenten. Naast het organiseren van de opleidingsdagen in Apeldoorn en Elst, gaan we dat in 2022 ook doen in Hoofddorp.

Je bepaalt zelf hoe lang je bezig bent met de opleiding. In de praktijk is de duur van de opleiding 1 tot 2,5 jaar.

Wanneer je de opleiding in 2 jaar wilt afronden dien je rekening te houden met een tijdsbelasting van minimaal 1 dag in de week.

schoolleider 3.0