Herregistratie met development @ work

Professionele ontwikkeling in je werk via de informele route

Wil jij als schoolleider om je professionaliseren, gewoon door te doen in je dagelijks functioneren als schoolleider?
Bij MijnID.nu en Interstudie is dat mogelijk!
Dat doen wij met Development @ Work.
Wij helpen je om je professionalisering af te stemmen op jouw ambitie en die van jouw school.
Het gaat ons om jouw passie voor de school én hoe je daaraan, vanuit jouw betekenis, richting geeft.
Schoolverbetering is daarbij altijd de drijfveer. En jouw professionele ontwikkeling als schoolleider is daarbij een belangrijk instrument.
Leren krijgt via ontwikkeling op je werk, betekenis in de dagelijkse praktijk.                                                                                                                     
Development @ Work   
Via Development @ Work bieden wij jou de unieke mogelijkheid om te werken aan schoolverbetering! En tegelijkertijd te professionaliseren in je rol als schoolleider. Door dat zichtbaar te maken is een en ander geschikt voor herregistratie in het SchoolleidersregisterPO

Het traject
Het traject bestaat uit een aantal begeleidingsgesprekken met jou over jouw ontwikkeling. Daarbij kies jij de thema’s waar jij je het meest op ontwikkeld hebt. Daarover gaan de gesprekken.  En ook over de vraag hoe een en ander heeft bijgedragen tot jouwontwikkeling in de rol als schoolleider. Van het geheel bouw je een beknopt portfolio op.
Als afsluiting van het traject laat je in een korte presentatie zien hoe jij je ontwikkeld hebt. Na de presentatie volgt het waarderingsgesprek met een professioneel beoordelaar van Marant-assessment.
Development@Work is onze invulling voor de informele leerroute. Wij begeleiden je daarin.
Ook zorgen we er daarbij voor dat je die bewijslast verzameld om het waarderingsgesprek met een ruime voldoende af te sluiten! Daarna ontvang je je certificaat. Dit kun jezelf opladen in het SchoolleidersregisterPO.
Voilá! Je herregistratie geregeld!

De ideale route voor jou!
Jij hebt als schoolleider andere ontwikkelbehoeften dan je collega Daar sluiten wij met ons aanbod graag bij aan. Daarom kun je, tijdens het volgen van dit traject, ook nog kiezen uit een aantal formele onderdelen van ons aanbod. Dit doen we in combinatie met ons Schoolleidersnetwerk 3.0. 

Ben je geprikkeld?
Over de mogelijkheden informeren we je graag in een persoonlijk gesprek!
Neem dan contact op met Jan Klein via mail, j.klein@marant.nl of bel: 06-44193354.