cursus De school als partner

Je wilt als schoolleider verbonden zijn met de omgeving waar kinderen opgroeien. Je wilt van betekenis zijn in die omgeving en zicht hebben op ontwikkelingen rond de school. Je wilt competenties verwerven om invloed te nemen op ontwikkelingen in de omgeving ten gunste van de ontwikkelingen van jouw leerling en de ambitie van de school. Wil je zo’n schoolleider zijn? Dan is de cursus de school als partner voor jou bedoeld.

Resultaat

school en omgevingMijnID.nu gaat ervan uit dat jijzelf vorm geeft aan jouw ontwikkeling. Jij bent de auteur. Dat geldt ook als je een cursus bij ons volgt. Binnen het traject dat je daarbij aflegt, verbinden wij ons aan jouw resultaat op weg naar de eindkwalificaties van het bijbehorende professionaliseringsthema. Bij een voldoende eindbeoordeling ontvang je een certificaat, dat erkend is door het Schoolleidersregister in het kader van herregistratie.

Omschrijving cursus de school als partner

Je wordt competenter om invloed uit te oefenen op ontwikkelingen rond de school. Uiteraard in het belang van de ontwikkeling van de leerling en de school. Dit doe je aan de hand van de volgende thema’s:

  • Kwalificeren van stakeholders
  • Relatie schooldirecteur – bestuur
  • Omgaan met demografische ontwikkelingen
  • Beïnvloeden verwachtingspatroon
  • Educatief partnerschap met ouders

Je ontdekt welke gevolgen dat heeft voor jouw leiderschapsstijl en hoe jij geloofwaardig leiding geeft aan een school die in relatie staat tot haar omgeving.

Deze cursus heeft in het Schoolleidersregister een toegekende waarde van 90%.

Omvang en inhoud

Deze cursus omvat 2 opleidingsdagen, het bestuderen van enige literatuur en het uitvoeren van, met je praktijk als schoolleider, verbonden werkplekopdrachten. Een onderwijsbemoeier begeleidt je daarbij. Middels feedback en (zelf)reflectie, geef je jouw ontwikkeling aan op het thema. Na het ontvangen van een positieve  beoordeling, ontvang je een certificaat, waarmee je herregistratie bij het schoolleidersregister, voor dit thema volledig geregeld is. Het enige dat je zelf nog dient te doen, is het uploaden van je certificaat bij het Schoolleidersregister.
In ECTS: 5
In uren: 140

Kosten

De prijs van deze cursus is € 3.195,00

Contact

Voor meer informatie neem je contact op met Jan Klein. Stuur hem een mail of bel via 06 44193354.