cursus Richting Geven

Je wilt als schoolleider op een geloofwaardige manier richting geven aan de school. Die goed is voor de leerkracht en de leerling. 

Je wilt je verdiepen in krachtige leiderschap opvattingen in het Nederlands onderwijs. Je wilt vooral weten hoe jij je daartoe verhoudt. Natuurlijk gaan we daar bij uit van jouw eigenheid. Wil je dat? Dan is de cursus Richting Geven voor jou bedoeld.

richting gevenResultaat

MijnID.nu gaat ervan uit dat jijzelf vorm geeft aan jouw ontwikkeling. Jij bent de auteur. Dat geldt ook als je een cursus bij ons volgt. Binnen het traject dat je daarbij aflegt, verbinden wij ons aan jouw resultaat op weg naar de eindkwalificaties van het bijbehorende professionaliseringsthema. Bij een voldoende eindbeoordeling ontvang je een certificaat, dat erkend is door het Schoolleidersregister in het kader van herregistratie.

Omschrijving cursus Richting geven

  • Je verdiept je in krachtige leiderschap opvattingen in het Nederlands Onderwijs.
  • Je ontdekt op, basis van jouw eigenheid, hoe jij je verhoudt tot die opvattingen.
  • Je versterkt de vaardigheid om geloofwaardig richting te geven.

Deze cursus heeft in het Schoolleidersregister een toegekende waarde van 80%.

Omvang en inhoud

Deze cursus omvat 3 opleidingsdagen, het bestuderen van enige literatuur en het uitvoeren van, met je praktijk als schoolleider, verbonden werkplekopdrachten. Een onderwijsbemoeier begeleidt je daarbij. Middels feedback en (zelf)reflectie, geef je jouw ontwikkeling aan op het thema. Na het ontvangen van een positieve  beoordeling, ontvang je een certificaat, waarmee je herregistratie bij het schoolleidersregister, voor dit thema volledig geregeld is. Het enige dat je zelf nog dient te doen, is het uploaden van je certificaat bij het Schoolleidersregister.
In ECTS: 5
In uren: 140

Kosten

De prijs van deze cursus is € 3.195,00

Contact

Voor meer informatie neem je contact op met Jan Klein. Stuur hem een mail of bel via 06 44193354.