cursus

Je bent als directeur op zoek naar de zekerheid van gevalideerd en prikkelend scholingsaanbod. Je wilt de erkenning dat jij met jouw professionalisering de goede dingen doet. Uiteindelijk wil je goed geïnformeerd zijn op de thema’s die voor jou relevant zijn. In dat geval is een cursus van MijnID.nu uitermate geschikt voor jou.

Resultaat

MijnID.nu gaat ervan uit dat jijzelf vorm geeft aan jouw ontwikkeling. Jij bent de auteur.
Dat geldt ook als je een cursus bij ons volgt. Binnen het traject dat je daarbij aflegt, verbinden wij ons aan jouw resultaat op weg naar de eindkwalificaties van het bijbehorende professionaliseringsthema. Bij een voldoende eindbeoordeling ontvang je een certificaat, dat erkend is door het Schoolleidersregister in het kader van herregistratie. Het aantal punten varieert per cursus en vind je bij de beschrijving van de cursus.

Omschrijving Cursussen

Als je weet wat je wilt en je hebt behoefte aan een gericht traject op een specifiek thema, dan ben je van harte welkom om een cursus bij MijnID.nu te volgen.
Een professionaliseringscursus omvat 2 of 3 studiedagen, het bestuderen van enige literatuur en het uitvoeren van, met je praktijk als schoolleider, verbonden werkplekopdrachten. Een onderwijsbemoeier begeleidt je daarbij. Middels feedback en (zelf)reflectie, geef je jouw ontwikkeling aan op het thema.
Na het ontvangen van een positieve  beoordeling, ontvang je een certificaat, waarmee je herregistratie bij het schoolleidersregister, voor het door jouw gekozen thema volledig geregeld is. Je moet het certificaat alleen nog zelf uploaden.

Bij alle cursussen geldt dat je als deelnemer aan het eind in staat bent om twee vragen te beantwoorden:

  1. cursusWelke verandering en verdieping is opgetreden in mijn opvattingen over mijzelf als ideale schoolleider en wat heb ik daarvan geleerd?;
  2. Welke veranderingen zijn merkbaar in mijn functioneren naar aanleiding van alles wat er ten aanzien van de eindkwalificatie is geleerd en ervaren?

Op dit moment kun je deelnemen aan de volgende cursussen:

    1. Richting geven – over het geloofwaardig richting geven aan jouw school
    2. De school als partner – over de schoolleider die invloed neemt op de omgeving
    3. De Kunst van Veranderen – over het leiding geven aan ontwikkeling
    4. Zet je school op de kaart – over het ontwikkelen van een heldere propositie van jouw school

Kosten

De kosten voor deelname vind je bij de beschrijving van de desbetreffende cursus.

Contact

Voor meer informatie neem je contact op met Jan Klein. Stuur hem een mail of bel
hem via 06 44193354.