mijnID.nu

MijnID.nu is een schoolleiders opleider en onderwijs adviesbureau. Wij geloven onvoorwaardelijk in de unieke kracht van ieder individu en elke school in Nederland. Wij zijn er van overtuigd dat iedere school zijn eigen unieke bijdrage heeft te leveren aan de maatschappij. Uitgaande van de specifieke kwaliteiten van de eigen organisatie.

Vandaar ook onze naam, MijnID.nu: wij helpen scholen en onderwijsprofessionals om hun eigen identiteit scherp te krijgen. En om van daaruit hun eigen betekenis te hebben. Voor hun leerlingen. Voor hun collega’s. Voor de directe omgeving en uiteindelijk natuurlijk voor de maatschappij waar zij deel van uit maken.

mijnIDWij accepteren het niet wanneer scholen alleen maar voor goede onderwijs opbrengsten en CITO scores gaan.

Je bent meer waard dan dat. Je hebt meer te bieden.

MijnID.nu helpt je graag om dat zo scherp mogelijk te formuleren. Zodat je vervolgens de hele inrichting van de organisatie daar op aan kunt passen. Op onderwijskundig gebied, maar ook op het gebied van personeelsbeleid, huisvesting, financieel beleid, communicatie en strategie ontwikkeling.

Wij geloven dat onderwijs geen doel op zich is. Het is een middel om leerlingen te laten leren hoe ze zichzelf kunnen zijn. Hoe ze op die manier hun bijdrage aan de maatschappij kunnen leveren. Vanuit hun eigenheid en met gevoel van eigenwaarde.

Wij nemen deel aan het maatschappelijke zorgproject “Het BeterBoek” voor de kinderafdeling van Gelre Ziekenhuizen te Apeldoorn. Mede dankzij onze deelname krijgen kinderen die opgenomen worden in het Gelre Ziekenhuizen te Apeldoorn gratis Het BeterBoek van Bureau Méteau uitgereikt!

Het BeterBoek

Een ziekenhuisopname is voor een kind een ingrijpende gebeurtenis. Zeker voor heel jonge kinderen. Een goede voorbereiding en begeleiding kunnen veel angst en onzekerheid wegnemen, Het BeterBoek helpt hierbij.