Een Groei Mindset in een omgeving gericht op resultaat

Opinie | 22 februari 2017 | Anne Jan van den Dool

Carol Dweck heeft veel mensen de ogen geopend: Door ‘resultaat-feedback’ te geven tijdens het proces, neemt het resultaat af. Door ‘proces-feedforward’ te geven, neemt het resultaat toe. De groei mindset lijkt de nieuwe fixed-mindset te worden in het onderwijs. Het is tenslotte een manier om leerlingen tot betere prestaties te brengen.

Zakelijke invloeden in het onderwijs

Het onderwijs maakt met plezier gebruik van inzichten en werkwijzen die in andere sectoren hun nut hebben bewezen. Zo zijn er management theorieën uit de profit sector, die worden overgenomen in de school. Zo zijn er ook productie technieken die in het onderwijs worden toegepast. De beweging naar gepersonaliseerd leren, vanuit een traditioneel programma, is bijvoorbeeld niet anders dan het verschuiven van het Klant Order Ontkoppel Punt (KOOP). En de manier om daar te komen is een veranderstrategie die, net als bij het invoeren van een MRP of ERP systeem, vooral uit implementeren bestaat.

Ook het INK-model, of soortgelijke modellen, vindt gretig aftrek in de school. Als gevolg hiervan zien we opbrengstgericht werken als vanzelf de school in komen.

Fijn dat het onderwijs open staat voor bewezen theorieën en praktijken. Het valt alleen wel op dat de gedachte waaruit deze werkwijzen zijn ontstaan nauwelijks onderzocht worden op hun geldigheid voor het onderwijs.

Fixed Mindset van het mechanisch denken

groei mindsetAl deze systemen hebben gemeen dat ze zijn ontstaan vanuit een mechanische manier van denken: Door ergens een bepaalde hoeveelheid energie in te stoppen volgt er een voorspelbaar resultaat. Oorzaak gevolg.

In het onderwijs leidt dat tot interventies die er op zijn gericht om een voorspelbaar resultaat te genereren. Als de cijfers van een groep leerlingen voor Duits tegenvallen, wordt de lessentabel aangepast en wordt Duits meer ingepland. Als de opbrengsten voor technisch lezen achter blijven, wordt er meer technisch lezen aangeboden. Een logische gedachte: meer energie er in leidt tot meer resultaat.

Deze fixed-mindset, gericht op een voorspelbare prestatie, lijkt steeds meer de norm te worden. De druk op docenten neemt daardoor toe: zij zijn tenslotte degenen die steeds meer energie in hun leerlingen moeten stoppen.

Groei Mindset binnen het mechanisch denken

Totdat het onderzoek van Carol Dweck ons denken omver wierp. Andere feedback en aandacht voor het proces leidt ertoe dat kinderen verwachtingen kunnen overtreffen. Binnen het mechanisch denken werd dit al snel omarmt. Het biedt tenslotte een geavanceerde productie methode, waardoor het resultaat nog verder kan verbeteren.

Helaas leidt deze omarming niet tot een verandering naar een groei mindset. Het versterkt zelfs nog eerder de fixed-mindset. Uit het onderzoek van Dweck weten we dat vooral die groei mindset de sleutel tot verbeterde prestaties is. De bijbehorende groei werkwijzen an sich hebben geen aantoonbaar gunstig effect.

Ander vocabulaire

Het veranderen en het in stand houden van een mindset is een complex, cultureel en psychologisch proces. De woorden die we met elkaar gebruiken verraden in veel gevallen de onderliggende mindset.

Ik noem hieronder een aantal typische onderwijstermen, die rechtsreeks afgeleid zijn uit het mechanische denken. Die ook, iedere keer dat ze worden gebruikt, die mechanische fixed-mindset bevestigen.

  1. Opbrengst – een economische term. Deze wordt gebruikt voor het verschil tussen de totale waarde van iets, en de kosten die er voor gemaakt zijn;
  2. Eigenaarschap – een economische term. Met deze term wordt bezit aangeduid; de waarde daarvan en de verantwoordelijkheid daarvoor;
  3. Aansturing – een bedrijfskundige term. Met dit woord wordt de energie die in mensen wordt gestopt met een beoogt resultaat aan te duiden;
  4. Instructie – een technische term. Het gaat om de uitleg die iemand (of een computer) nodig heeft om een procedure uit te kunnen voeren.

Iedere keer dat één van deze woorden wordt gebruikt, en de lijst is vrij gemakkelijk uit te breiden, wordt een fixed-mindset gecommuniceerd. Wil je dus naar een groei mindset bewegen, dan zal je ook op zoek moeten gaan naar andere termen.

Ik daag je uit om met me mee te zoeken. Alle alternatieven heb ik niet direct paraat voor je. Één suggestie heb ik al wel: in plaats van Eigenaar kan je het ook hebben over Auteur. Voor mijn gevoel is dat een veel actiever woord, dat past bij een creatievere, scheppende, mindset.

Welke woorden zijn wat jou betreft aan vervanging toe? Heb je daar ook een suggestie voor? Ik daag je uit om ze te delen. Om ze te bespreken met je docenten en leerkrachten. Op weg naar een groei mindset in plaats van de groei werkwijzen van een fixed-mindset.

Discussieer mee