Certificatie voor Schoolleiders van Betekenis

Nieuws | 24 april 2015 | Anne Jan van den Dool

In april 2015 heeft het Schoolleidersregister PO de opleiding Schoolleiders van Betekenis certificatie verleend. Een diploma van MijnID.nu biedt daarmee toegang tot het register en is voldoende bewijs dat alle competenties zijn aangetoond.

Met ingang van het cursusjaar 2014-2015 hanteert het Schoolleidersregister een nieuw toetsingskader voor SRPO certificatieopleiders die een schoolleidersopleiding aanbieden. Voor elke aanbieder van een post-HBO opleiding tot schoolleider geldt dat zij met ingang van dat cursusjaar een uitgebreide certificatie procedure moeten doorlopen.
Wanneer deze procedure met goed gevolg is doorlopen en de opleiding gecertificeerd is biedt een diploma toegang tot het register.

beoordelingsrapport

In januari 2015 verdiepte een auditcommissie zich in de opleiding Schoolleiders van Betekenis van MijnID.nu. Procedures, opdrachten, studenten, docenten en assessments werden onderzocht en beoordeeld.

In het beoordelingsrapport schrijft de commissie het volgende:

De auditcommissie heeft een opleiding gezien, die qua ontwerp en inhoud goed aansluit op de beoogde eindkwalificaties van een schoolleider in het Primair Onderwijs.

Management en staf zijn zeer gemotiveerd om de opleiding te verzorgen. De eerste studenten zijn enthousiast over het programma, het docentenkorps en de wijze waarop zij zelf vorm kunnen geven aan hun eigen leerproces.

De bijzondere opdracht die het management van de opleiding zichzelf heeft gesteld om met name schoolleiders buiten het onderwijs te inspireren voor het schoolleiderschap, vindt het panel lovenswaardig. Het deelt de opvatting dat schoolleiders van buiten voor het onderwijs toegevoegde waarde kunnen hebben. Een juiste ondergrond, die de schoolleider ‘van buiten’ voldoende verbindt met specifieke onderwijscontext en -kenmerken is echter van belang. Het panel heeft kennisgemaakt met een opleiding die hierin nadrukkelijk van betekenis kan zijn.certificatie

Met gepaste trots hebben we kennis genomen van de conclusie van de commissie en van de certificatie door het schoolleidersregister. Wij geloven dat de beste schoolleider diegene is die maximaal zijn eigenheid weet te behouden en optimaal verbonden is met zijn omgeving. Daar richten wij ons ook op in onze opleiding. We zijn blij dat de commissie en het register dat ook hebben gezien en ons bevestigen in de waarde die we daarmee bieden.

Certificatie is nog maar het begin!

Ondertussen blijven wij uiteraard werken aan de verbetering van de kwaliteit van onze opleiding. Certificatie is slechts de bevestiging van de goede basis, en zeker geen eindpunt. Het onderwijs is voortdurend in beweging en wij dus ook. Samen met onze (oud) studenten blijven we kritisch op ons aanbod en streven we naar een hoge standaard. Daar heb jij recht op. Daar heeft het onderwijs recht op. Want uiteindelijk, zoals Jan Bransen in zijn inaugurale rede al zei, je zult moeten veranderen om jezelf te kunnen blijven.

MijnID.nu

 

Discussieer mee