Al eens voor de leeuwen gegooid als schoolleider?

Geen categorie | 17 september 2019 | Jan Klein

Professionaliseren op je eigen manier! Wie durft het aan?

Door een unieke samenwerking van vier organisaties, Edukans, Marant Interstudie, Bureau Kikken en MijnID.nu, krijgen schoolleiders de mogelijkheid om zich te professionaliseren een unieke manier. Een manier die bij hun eigen stijl van leren en ontwikkelen past, en waarbij de herregistratie niet slechts een laatste stap van die ontwikkelroute is die je aflegt. Schoolleiders kunnen kiezen uit een aanbod met verschillende onderdelen, waarmee ze de herregistratie, mogelijk zelfs voor vier jaar, weer regelen. De genoemde organisaties werken altijd vanuit de eigenheid van de deelnemende schoolleider; dat is ons uitgangspunt. Dat maakt het voor iedereen boeiend en kleurrijk! Zowel de som als de delen zijn geaccrediteerd door het SRPO.

Een greep uit de mogelijkheden van de samenwerkende organisaties

Werk samen metcollega’s uit Oeganda, Malawi, Ghana, Suriname of India! Edukans werkt in ontwikkelingslanden aan het best mogelijke onderwijs voor kinderen en jongeren. Onderwijs op veilige scholen met goede docenten en vakopleidingen met zicht op werk. Met het programma World Teacher train je collega’s daar en tegelijkertijdverbeter en verdiep je je leiderschapscompetenties. Een unieke ervaring in een andere cultuur en verdieping van je competenties als schoolleider. Het programma leidt tot een certificaat, registreerbaar bij het SRPO.

Leid jij een integraal kindcentrum of ben je van plan dat te gaan doen? Bureau Kikken biedt een Achtdaags leerarrangement Directeur Kindcentrum aan. Een kindcentrum bouw je met velen. Samen iets willen, is de eerste stap. Voor co-creatie is meer nodig. Leid een Integraal Kindcentrum met impact!

Ben jij meer van het informele leren? Leid je in de praktijk al vernieuwingen of projecten die je in het kader van je herregistratie kunt gebruiken? Via Interstudie kun je je onder meer laten valideren voor alle thema’s via de informele route. De afronding van elk thema levert een certificaat op die te registreren is bij het SRPO. Als jij van informeel leren houdt, is deze development@work-wijze de aangewezen route voor jou. Een combinatie met formele onderdelen is ook mogelijk.

MijnID.nu en Interstudie gaan ervan uit dat de schoolleider zelf vorm geeft haar of zijn ontwikkeling. Hij is de auteur. En met het gevalideerde en prikkelende scholingsaanbod wordt het volgend van de route op weg naar herregistratie een veelzijdig gebeuren.

Schoolleidersnetwerk

Een schoolleider kan uit de losse delen kiezen, maar er is ook de mogelijkheid om te kiezen voor een combinatie van de eigenontwikkelroute. Elke schoolleider kan lid of partner worden van ons Schoolleidersnetwerk.

En of ze nu lid of partner worden, in alle gevallen maakt de integrale onderwijsbemoeier, als reisbegeleider, hen graag wegwijs op de door henzelf uitgestippelde route. Met voor iedereen een eigen routekaart.

Voor een adviesgesprek of meer informatie kun je altijd contact opnemen met MijnID.nu. Dat kan telefonisch: 0555795512 of per mail: jan@mijnid.nu

Discussieer mee