Academische Schoolleider: TSM en MijnID.nu werken samen

Nieuws | 14 januari 2016 | Anne Jan van den Dool

Met ingang van 2016 biedt TSM Business School samen met MijnID.nu een Executive Onderwijs MBA aan. Met dit traject ligt de weg open voor de Academische Schoolleider.

Academische schoolleider

Het onderwijs is al enige tijd bekend met de academische leerkracht. Met deze term wordt een leerkracht bedoelacademische schoolleiderd met een meer onderzoeksmatige en innovatieve houding. Van deze leerkrachten wordt verwacht dat ze meer doordacht en beter onderbouwd in de klas kunnen optreden.

Met het aanbod van TSM en MijnID.nu is er nu ook aandacht voor degene die leiding geeft aan een school waarin onderzoek en innovatie centraal staan: de academische schoolleider.

Executive MBA in Onderwijs

De Executive Onderwijs MBA is bedoeld voor ervaren schoolleiders die hun impact op hun onderwijsomgeving willen vergroten. Ze hebben de ambitie om meer strategisch leiding te geven in hun huidige functie, of ze ambiëren een nieuwe functie waarin strategisch leiderschap een grotere rol speelt.

Dit traject bestaat uit twee fasen. Fase 1 is de opleiding Schoolleiders van Betekenis zoals die door MijnID.nu wordt aangeboden. Gediplomeerden kunnen rechtstreeks instromen in fase 2. Voor gediplomeerden van andere erkende schoolleidersopleidingen zijn er ook goede mogelijkheden om direct in te stromen in fase 2.

In fase 2 staat de verdere leiderschapsontwikkeling centraal. We reiken bedrijfskundige en academische handvatten aan om leiderschapsvraagstukken te analyseren en te werken aan innovatieve onderwijsoplossingen. Deelnemers voeren een Masterproeve uit met een onderwerp dat in overleg met de eigen werkpraktijk is geformuleerd. Zo komt het resultaat van de opleiding direct ten goede aan de eigen organisatie. Verder bevat de opleiding een internationale component, om kennis te nemen van alternatieve perspectieven en de eigen vanzelfsprekendheden weer onder ogen te gaan zien.

TSM

TSM is ontstaan vanuit de Universiteit Twente en richt zich van nature op het ontwikkelen van de talenten van professionals en managers die werken in complexe omgevingen. Daar waar het vermogen om te veranderen de kritische succesfactor vormt.

TSM is dé business school voor een nieuwe generatie leiders die bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van onze maatschappij. Ze ontwerpt al 25 jaar vernieuwende en effectieve leertrajecten op maat, waarin de behoeften van managers en vraagstukken van organisaties centraal staan. TSM Business School is marktleider op het gebied van in-company programma’s en staat op nummer één in de laatste MT ranglijst van best beoordeelde academische MBA’s in Nederland.

MijnID.nu

Al meer dan vijf jaar verzorgt MijnID.nu de opleiding Schoolleiders van Betekenis. Daarmee richt ze zich op de schoolleider die op een authentieke manier invulling wil geven aan de betekenis van de school. Deze schoolleiders weten dat zij als zichzelf het beste te bieden hebben aan de school. Zeker in een periode dat het onderwijs zich voor ingrijpende veranderingen geplaatst ziet. MijnID.nu gelooft in schoolleiders met een open mind, een heldere visie en actuele kennis.

Startdata

De opleiding kent de volgende startmomenten in 2016:

Fase 1

8 maart, 10 mei, 13 september, 1 november

Fase 2

10 maart, 16 oktober.

Meer informatie over de Executive Onderwijs MBA vindt u op: MijnID.nu en TSM.

Discussieer mee