netwerk

Als schoolleider van betekenis is het soms moeilijk om trouw te blijven aan jezelf, jouw eigenheid, jouw betekenis. Waar je soms vol goede moed begint, kan ook zomaar de vermoeidheid toeslaan. Je gaat twijfelen aan jezelf en krijgt de indruk dat jij de enige bent die de dingen op jouw manier bekijkt.

Netwerk Schoolleiders van Betekenis

Sta voor mensen,Door je aan te sluiten bij dit netwerk heb je regelmatig ontmoetingen met schoolleiders die net als jij vanuit visie en vanuit hun eigenheid leiding geven aan hun school. Schoolleiders uit het hele land ontmoeten elkaar in fora, met een vaste samenstelling, zodat je elkaar goed leert kennen en ook echt aan kunt scherpen.

Daarnaast ontmoet je alle schoolleiders uit het netwerk tijdens twee lesdagen per jaar. Zowel bij de forum bijeenkomsten als bij de lesdagen is het met elkaar eten een wezenlijk onderdeel van de bijeenkomsten. Nadat je met elkaar de diepte hebt gezocht, zowel in de studie als in de reflectie en feedback, is het heerlijk om gedurende de maaltijd nog eens verder te praten over wat je hebt gehoord, ontdekt of ervaren.

Buiten deze bijeenkomsten om kunnen alle leden van het netwerk te allen tijde een beroep op elkaar doen in de ondersteuning van ieders schoolleidersprofessie.

Lidmaatschap

Aansluiten bij het netwerk kan op voordracht van één van de leden of op uitnodiging van MijnID.nu. Dat lidmaatschap is voor minimaal één jaar en brengt met zich mee dat je verplicht deelneemt en bijdraagt aan de afgesproken netwerk activiteiten.

Contact

Voor meer informatie neem je contact op met Eline de Vries. Stuur haar een mail of bel via 055 579 55 12.