open lesdag

MijnID.nu organiseert regelmatig een open lesdag. Gedurende zo’n lesdag laat je je een dag lang inspireren door een docent die op een andere manier naar het onderwijs kijkt dan gebruikelijk is. Daarnaast ontmoet je uiteraard ook andere schoolleiders die je ongetwijfeld een impuls geven voor je professionele ontwikkeling. lesdagOp eerdere lesdagen heeft Prof. dr. R.J. Simons deelnemers geïnspireerd op het gebied van Mindsets, de beïnvloeding daarvan en de uitwerking daarvan voor het onderwijs. Prof.dr. J. Bransen heeft de schoolleiders meegenomen in de morele dilemma’s die je tegen kunt komen wanneer jouw identiteit lijkt te botsen met die van je school. Jan Jutten heeft een lesdag verzorgd over Theory U en dr. Rob Loe heeft de schoolleiders verteld over zijn aan de University of Cambridge gelieerde ‘Relational Schools’ project. Stuk voor stuk goed bezochte en goed beoordeelde open lesdagen.

De eerstvolgende open lesdag is 18 mei 2017:

lesdag

Apenstreken

Apemanagement® neemt sociaal gedrag als uitgangspunt voor het oplossen van problemen. Het oplossen van een probleem begint bij het vinden van de oorzaak. Eén van de belangrijkste oorzaken van problemen is ons eigen sociale gedrag.

Een oplossing is om te kijken naar sociale groepen die vergelijkbaar gedrag vertonen en onszelf daaraan te spiegelen. Apen kunnen ons helpen ons eigen complexe sociale gedrag te ontcijferen en te begrijpen. Ze vormen een model voor ons sociale gedrag.

Resultaat

Je hebt kennis genomen van hoe (sociaal) gedrag bij apen lijkt op het gedrag van mensen. Daarbij heb je gekeken naar dit gedrag en de link gelegd naar je eigen praktijk. In het kader van ‘Persoonlijk Leiderschap’ heb je gekeken naar je eigen gedrag en kun je met door ons ontworpen opdrachten jezelf verder ontwikkelen na deze dag. Dit alles kan leiden tot een certificaat en herregistratie op het thema ‘Persoonlijk Leiderschap’.

Omschrijving

De dag wordt ingeleid door dr. Patrick van Veen, bioloog en oprichter/eigenaar van Apemanagement®. Patrick rondde zijn studie biologie in 1993 af aan de faculteit Biologie van de Universiteit Utrecht. Hij werkt als zelfstandig bioloog, schrijver (onder andere ‘Help mijn baas is een aap’), adviseert ondernemingen, geeft presentaties en trainingen, en wordt regelmatig door de pers ondervraagd als deskundige.

Na deze inspirerende lezing, gaan we het park in om – met een creatieve opdracht in de hand – het gedrag waar we het in de ochtend over hebben gehad (leiderschap) te observeren en vast te leggen met de camera. De foto’s, voorzien van argumenten waarom die foto juist dát gedrag vastlegt, dingen mee naar een prijs aan het einde van de dag.

In de middag is er ruimte om aan opdrachten te werken. Deze ondersteunen om, middels formeel of informeel leren, te kunnen laten her-registreren. Tevens zal er dieper ingegaan worden op het thema ‘Persoonlijk leiderschap’ door één (van de) trainer(s) van MijnID.nu. Ook is er de mogelijkheid om verder van het park te genieten, zo kun je bijvoorbeeld om 14.00 uur de ‘Gorilla Voederpresentatie’ bijwonen.

Voorbereiding: Invullen van de ‘Apentest’ (nulmeting)

Nawerk: Afhankelijk van je persoonlijke vraag/wens zijn er meerdere mogelijkheden:

1.     Onderdeel van je opleiding Schoolleider 3.0 bij MijnID.nu

2.     Onderdeel van je cursus ‘Richting geven’, ‘Kunst van veranderen’ of ‘School en omgeving’ van MijnID.nu

3.     Opdrachten die helpen te her-registreren in het Schoolleidersregister PO.

4.     Geen navolging.

Uiteraard word je gedurende de lesdag verzorgd met koffie, thee en een lunch. We kijken rond 17.00 u met een hapje en drankje terug op de dag. Rond 18.00 uur ronden we de dag af met een klein presentje dat je nog vaak zal herinneren aan deze dag.

Deze zijn alle bij de prijs inbegrepen.

Kosten

  • Leden van het netwerk: gratis + introducé tegen gereduceerd tarief (€ 149,-)
  • Studenten/cursisten van MijnID.nu gereduceerd tarief (€ 149,-) + introducékorting (introducé € 199,-)
  • Oud-studenten Schoolleider van Betekenis (SvB-traject) gereduceerd tarief (€ 199,-)
  • Niet-leden € 295,-

Contact

Voor meer informatie neem je contact op met Eline de Vries. Stuur haar een mail of bel via 055 579 55 12.

lesdag