Professionaliseren

Iedere schoolleider heeft de behoefte om zich voortdurend te blijven professionaliseren. Het onderwijs ontwikkelt zich enorm. De vragen van de maatschappij veranderen steeds. Ook de overheid is steeds nadrukkelijker in haar eisen aan het onderwijs. Als schoolleider wil je op een geloofwaardige manier inspelen op deze ontwikkelingen en daarbij jouw eigen identiteit en die van de school als uitgangspunt nemen.

professionaliserenOmdat iedere schoolleider andere behoeften heeft, is ook ons aanbod divers. Daarbij stemmen we voortdurend af met het Schoolleidersregister.

Wij hebben de diverse onderdelen van ons professionaliseringsaanbod ondergebracht in het atelier. De schoolleider die zich langdurig aan MijnID.nu verbindt, neemt een basisabonnement op het atelier. Hij kiest de onderdelen die bij zijn leerstijl passen en gaat in zijn eigen tempo aan de slag. Zo ontwerpt hij zijn eigen leerroute.

Het is ook mogelijk om één of meer onderdelen van het atelier afzonderlijk in te zetten.
Zo valt er te kiezen voor:
– open lesdagen
– gecertificeerde cursussen
– het Netwerk Schoolleiders van Betekenis
– en de Schoolleiders Summerschool.

professionaliseren