Wendakker

Hoe krijg je tachtig neuzen dezelfde kant op? Hoe krijg je het voor elkaar om al die mensen vanuit dezelfde waarden en met eenzelfde richting te laten werken?

De Wendakker groeide in tien jaar tijd tot een van de grootste scholen van Zwolle. Een school met een ideaal en een bijzonder onderwijsconcept. En toch, door de enorme groei, zorgde dat ideaal nog niet voor de scherpte in het onderwijs en ook niet voor de onderlinge samenhang.

Na een intensieve zoektocht is de identiteit van de school opnieuw ontdekt en toegespitst op de betekenis van de school voor de leerlingen, de ouders, de medewerkers en de wijk. Eenheid in diversiteit is het thema: Voor een wereld van verschil!