Relational Schools

Relational Schools

Het is onze missie dat kinderen zichzelf goed leren kennen. Het ontwikkelen van jouw eigen identiteit doe je altijd in relatie tot een ander.
Veel scholen erkennen het belang van een goede relatie, maar vinden het moeilijk om daar structureel op in te zetten. Vandaar dat wij onderzoekspartner zijn van Relational Schools. Deze organisatie is ontstaan vanuit de Universiteit van Cambridge en heeft een methode ontwikkeld om de kwaliteit van relaties te meten.
Met dit programma heeft een docent of leerkracht data bij wat er tussen hem en de leerling, maar ook wat er tussen leerlingen gebeurt.