Appelgaard

Wanneer je als kleine school in het buitengebied zit, kan je je al snel klein gaan voelen. Minder dan andere scholen.

In een identiteitstraject hebben we de adellijke oorsprong van de school opnieuw ontdekt en het royale karakter van de school aan het licht laten komen. Een school waar ruimte en samenwerking zo gul gedeeld wordt dat het een unieke school in Nederland is.

Door coaching van het management na afronding van het identiteitstraject is de school goed in staat gebleken om vanuit die identiteit opnieuw vorm te geven aan haar communicatie, zowel intern als extern, haar onderwijskundig model en de schoolcultuur.